1. Ustawa o ochronie danych osobowych

Wszelkie informacje wysyłane do ADA-OBRAZY za pomocą strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.) będą chronione przez firmę i ADA-OBRAZY wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do kontaktu z klientem.

2. Przepisy antyspamowe

Użycie opublikowanych na stronie www.ada-obrazy.pl adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.